הקאמה סוטרה
הקאמה סוטרה הוא ספר הינדו עתיק יומין העוסק בין היתר בהתנהגות מינית בין בני אדם. הכתבים נכתבו על ידי "ואטסיאיאנה", ונקראו לפי המסורת בשם "קאמה שסטרה", שתירגומם המילולי הוא "מדע האהבה", ומשמעות השם היא החוט המקשר בין החושי למיני. הקאמה סוטרה בגרסתו הנוכחית נכתב על ידי מלניה וטסייניינה, פילוסוף הינדי אשר חי כלכל הנראה בין המאות ה-4 וה-6, הספר מכיל הדרכת תנוחות מיניות מילוליות ואילוסטרציות גראפיות, וחלקים ממנו מתארים באמצעות שירה הנוגעת להדרכה בנושאי חיי מין. הקאמה סוטרא היא אחד החלקים המשמעותיים מתוך הקאמה שסטרה או תורת החושניות המיוחסת לנאנדי, השור הקדוש השומר על דלתו של שיווה, האל ההינדי המרכזי, אשר זכה לקדושה לאחר ששמע את שיווא ואשתי פרבטי מתנים אהבים, ורשם את רישומיו מאותה החוויה לטובת המין האנושי.
התרבות המערבית אימצה את הקאמה סוטרה ורואה בקאמה סוטרה מעין מדריך למין טאנטרי.